Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 

Навчальний процес

 

    Навчально-виховний процес у 2023-2024 навчальному році в закладі забезпечують 17 педагогічних працівники.

    

     Охоплено 418 здобувачів освіти м.Збаража та шкіл громади.

 

Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості є позашкільним навчальним закладом, який надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій реалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців.

 

ПЛАН  ВИХОВНОЇ  РОБОТИ

ЗБАРАЗЬКОГО  МІСЬКОГО  КОМУНАЛЬНОГО  БУДИНКУ  ДИТЯЧОЇ  ТА 

ЮНАЦЬКОЇ  ТВОРЧОСТІ  НА  2023-2024 н.р.

     

  

 

 

 

  У 2023-2024 н.р. педагогічний колектив  працює над дослідженням  навчально - методичної проблеми:

 

  "Творча діяльність педагогічного колективу в умовах гуманізації позашкільної освіти"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  


 

   Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, наказами МОН, Статутом БДЮТ , розпорядженнями голови громади.

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Закон України «Про позашкільну освіту»

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про гранти Президента України для обдарованої молоді (від 02.08.2000 № 945/2000)

Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (від 16.05.2006 № 396/2006)

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні (від 30.09.2010 № 926/2010)

Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді” (від 30.09.2010 № 927/2010)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (від 06.05 2001 № 433)

Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (від 17.08.2002 № 1133)

Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах (від 20.08.2008 № 993)

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися  навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (від 27.08.2010 № 796)

Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (від 06.04.1999 № 96)

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (від 12.07.2001 № 510)

Про затвердження Типових переліків навчальних наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи освіти Міністерства освіти і науки України (від 08.01.2002 № 5)

Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків (від 16.04.2002 № 238)

Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів (від 10.05.2002  № 292)

 Про затвердження Положення “Про почесні звання “Народний художній колектив” і “Зразковий художній колектив” (від 14.08.2002 № 461)

Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів (від 19.12.2002  № 730)

Про організацію науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів системи освіти (спільний наказ МОН та АПН України від 25.04.2003 № 264/23)

Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (від 21.07.2003 № 486)

Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (спільний наказ МОН та АПН України від 25.02.2004 № 151/11)

Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального призначення для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (військово-патріотичний і спортивний напрям позашкільної освіти) (від 13.07.2004 № 576)

Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (від 11.08.2004 № 651)

Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (від 16.05.2005 № 295)

Про затвердження Положення про Малу академію наук учнівської молоді (від 09.02.2006 № 90)

Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (від 22.07.2008  № 676)

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами (від 23.07.2010  № 736/902/758 – спільно з Міністерством економіки та Міністерством фінансів))

Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання (від 05.11.2009 № 1010)

Про затвердження Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів (від  06.11.2009 № 1022)

Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 769 (від 13.09.2010 № 867)

Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (від 22.09.2011 № 1099)

Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (від 23.08.2012 №947)

Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів (від 31.10.2012 № 1230)

Про затвердження переліку найбільших позашкільних навчальних закладів (від 29.12.2012 № 1523)

Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення (від 03.01.2013 № 1).

Наказ Міністерства № 1008 від 09.09.2014 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.09.2014 № 1166/25943 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти”

Наказ МОН України від 10.11.2014 № 1287 «Про затвердження Положення про наукові товариства учнів» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2014 р. за № 1495/26272

Наказ МОН України від 30.01.2015  № 66 «Про затвердження Положення про учнівські лісництва», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2015 р. за № 339/26784

Наказ МОН України від 30.01.2015 № 68 «Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні земельні ділянки», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2015 р. за № 337/26782

Наказ МОН України від 31.01.2015 № 75 «Про затвердження Положення про Природничу школу учнівської молоді» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 160/26605

Наказ Міністерства від 08.04.2015 № 408 «Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2015 р. за № 466/26911

Наказ МОН України від 28.09.2015 № 979 «Про затвердження Положення про учнівські теплиці», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2015 р. за № 1251/27696

Наказ МОН України від 28.09.2015 № 980 «Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні тваринницькі комплекси», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2015 р. за № 1252/27697

 

 

   Виховна робота в закладі базується, виходячи з Державної національної програми «Освіта», Концепції національного виховання, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів навчальних закладів України» та інших нормативних документів з виховної роботи, затверджених Міністерством освіти і науки України.


   Педагогічній колектив закладу постійно працює над підвищенням методичного рівня навчальної та виховної роботи. З цією метою проводиться інформування про результати наукових досліджень і передового педагогічного досвіду в галузі педагогіки та психології, теорії викладання, ознайомлення із застосуванням сучасних методів навчально-виховного процесу, надання дійової допомоги в удосконаленні професійної підготовки педагогів.

   Керівники гуртків застосовують у своїй педагогічній діяльності дидактичні, виховні та інноваційні технології, які обговорюють  на засіданнях м/о туристсько - краєзнавчого та художньо-естетичного напрямків,  творчої групи.

    Адміністрація закладу і керівники гуртків беруть участь у спільних з методкабінетом відділу освіти громади семінарах, методоб’єднаннях для педагогів-організаторів та заступників директорів ліцеїв Збаразької ТГ, організовують педагогічні конференції, "круглі столи”.

 

Основні завдання, над якими працює заклад:

 -  допрофільна та профільна підготовка, поглиблене вивчення предметів;

 - введення нових гуртків (еколого-натуралістичних та туристсько-краєзнавчих);

- робота з обдарованою молоддю;

- приділяти більше уваги соціально незахищеним категоріям дітей;

- відкриття філіалів у сільській місцевості;

- навчально-методичні, психолого - педагогічні, управлінські  проблемні питання;

- видавнича діяльність;

- покращення матеріально-технічної бази.

 

  Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні, враховуючи традиції та матеріально-технічний стан Збаразького міського комунального будинку дитячої та юнацької творчості, необхідно сконцентрувати увагу на питаннях модернізації змісту позашкільної освіти, запровадженні інноваційних форм і методів роботи, спрямованих на забезпечення конкурентноздатності в освітньому просторі області та міста Збаража, а саме:

 

 • забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти;
 • забезпечення умов для збереження здоров'я дітей і молоді, екологічне, художньо-естетичне, гуманітарне, туристсько-краєзнавче виховання
 • модернізація змісту позашкільної освіти на засадах компетентнісного підходу,

      формування креативного позашкільного навчально-виховного соціуму;

 • формування  творчої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, створення такої системи навчання і виховання, яка б відповідала специфіці українського народу;
 • інтеграція зусиль трьох рівноправних суб'єктів освітньої діяльності: дітей, батьків і педагогів та всебічна підтримка учнівського самоврядування;
 • адаптація до соціально-орієнтованої ринкової економіки усіх учасників навчально-виховного процесу;
 •  забезпечення роботи з обдарованими дітьми та вдосконалення педагогічної майстерності для роботи з дітьми з фізичними, розумовими і психічними  вадами у розвитку;
 • реалізація концепції розвитку інклюзивної освіти в системі позашкільної освіти і виховання;
 • індивідуалізація та варіативність змісту і форм професійного вдосконалення педагогічних працівників системи;
 • оновлення нормативно-правової та навчально-методичної бази позашкільної освіти.;
 • оптимізація освітніх засобів і методологічних прийомів навчально-виховного процесу, матеріально-технічної бази Будинку;
 • удосконалення механізму управління і фінансування, соціальний захист  усіх учасників навчально-виховного процесу;
 • активізація діяльності в єдиному інформаційному просторі освіти країни;
 • розширення співробітництва з іншими країнами, міжнародними організаціями, сприяння інтегруванню України в європейський та світовий освітній простір в галузі позашкільної освіти.

     У кожного керівника гуртка створені папки «Зерна досвіду», де зберігаються власноруч розроблені методичні рекомендації, розробки сценаріїв масових заходів, розширені конспекти проведення нестандартних та незвичайних занять.

 

Заступником директора та  педагогом-організатором розроблено ряд сценаріїв масових заходів, методичних рекомендацій, порад на різну тематику. Тут є  матеріали творчих знахідок, зразки занять, матеріали з досвіду роботи, конспекти відкритих занять. У спеціально відведеному місці  зберігаються фахові журнали, газети, оформлено матеріали щодо організації роботи за напрямками виховання, роботи з батьками, тощо.

 

В кабінеті директора зібрана бібліотека з фаховою літературою. А також  кожен керівник гуртка зібрав свою власну бібліотечку.

Молоді педагоги завжди мають змогу ознайомлюватися з методичними знахідками, матеріалами з досвіду роботи, періодичною пресою, які зібрані у кабінеті педагога-організатора.

 

Керівники гуртків мають можливість ознайомитись з матеріалами газет «Позашкілля», «Позакласний час», «Шкільний світ», новинками методичної літератури, інструктивно -  методичними листами та рекомендаціями.