Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 

Еколого-натуралістичний напрямок

Взаємодія суспільства з природою є найголовнішою умовою існування людства. Екологічна освіта і виховання дітей та підлітків на сучасному етапі - невід'ємна частина всієї системи освіти.

Свідоме і бережливе ставлення кожної людини до природи можливе тільки при наявності екологічної культури, широких екологічних знань, які повинні формуватись, починаючи з дитинства. Знання екологічних норм, закономірностей розвитку природи, знайомства з загадковим світом тварин, рослин, з особливостями їх поведінки, проблемами, які виникають в їх житті, дуже часто з вини людини, дадуть можливість кожному відчути особисту відповідальність за майбутнє природи.

Відвідуючи гуртки еколого-натуралістичного профілю діти та підлітки глибше оволодівають основами наук, які вивчають у школі, поповнюють та розширюють свої знання про природу, її багатства, ознайомлюються з різними галузями сільськогосподарського виробництва, різноманітними професіями, ведуть науково-дослідну роботу.

Головною метою діяльності гуртків та творчих об’єднань еколого-натуралістичного напряму є формування, розвиток та засвоєння системи знань з природознавства, країнознавства, основ біології, зоології, екології та опанування практичними уміннями та навичками. А також залучення вихованців до догляду за рослинами та тваринами, природоохоронної діяльності, формування оцінних суджень про роль природи у житті людини, виховання гуманного та відповідального ставлення до живої природи, формування екологічної культури вихованців, активізація пізнавальної активності та розвиток творчих здібностей вихованців.

Провідною метою діяльності гуртків та творчих об’єднань еколого-натуралістичного напрямку є поглиблення, систематизація та удосконалення знань, практичних вмінь та навичок з природничих дисциплін, створення середовища для саморозвитку, самореалізації, соціалізації та професійного самовизначення вихованців.

Навчання в гуртках та творчих об’єднаннях еколого-натуралістичного напряму вищого рівня передбачає глибоку спеціалізацію в межах обраного профілю, що дозволяє ефективно та цілеспрямовано вирішувати проблеми професійної орієнтації учнів.

 

ГУРТКИ:

 

Гурток "Екологічна стилістика", кер. Ригайло Г.