Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 

Атестація педагогів

 

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорії, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

 

Атестація відбувається за новим Положенням з 01.09.2023р.

 

Адреса електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі)  [email protected]


 

 

Нормативно-правові документи, що регламентують процесатестації педагогічних працівників:

 

Закон України «Про освіту» (ст. 59)

Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 09.09.2022 №805 «Про затвердження  Положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12. 2022 за №1649/38985

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами від 27.12.2019 №1133)

 

 

НАКАЗИ ЗАКЛАДУ

 

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ