Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 

Гурток "Ігротехніків", кер. Крисовата О.В.

 

 

Керівник  –  Крисовата  Оксана Володимирівна

 

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами ігротехніки.

 

 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

  •  Пізнавальної – забезпечує ознайомлення і засвоєння тео-ритичних знань про класифікацію, структуру, форми орга-нізації ігор та ігрових технологій, особливості спілкування та взаємодії дітей у грі;
  • Практичної – сприяє оволодінню навичками організації, проведення ігор та ігрових програм; формуванню і закріп-ленню навичок самостійної організації ігрової діяльності; розвиток комунікативних здібностей.

 

 

Гра – це вид діяльності, який найбільш ефективно сприяє соціалізації дитини і допомагає сформувати необхідні у житті корисні навички та якості, виховувати такі риси характеру як самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, прагнення до перемоги.

Вона дає унікальні можливості для надбання особистістю найрізноманітнішого досвіду: дитина пізнає світ, моделює міжособистісні стосунки, вчиться орієнтуватися у різних сферах життєдіяльності, отримує досвід взаємодії з оточенням, накопичує найважливіші комунікативні якості, необхідні їй у сфері спілкування.

 

Навчальна програма реалізується у гуртку художньоестетичного напрямку та

розрахована на вихованців від 8 до 15 років.