Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 

Управління

   

 

Колектив, який найбільше нагадує сімю,

буде найвигіднішим у виховному відношенні.

Там утвориться піклування про молодших,

повага до старших, найніжніші нюанси

товариських взаємин

(А.С.Макаренко)

 

 КРЕДО:  «ВІД ВИХОВАНОСТІ РОЗУМУ ДО ВИХОВАНОСТІ ДУШІ»

 

Провідна ідея:

Працювати з педагогічним  колективом  так, щоб робота  всім приносила моральне задоволення, було  бажання  передавати свій досвід і духовне надбання наступним поколінням.

Формувати  систему ціннісного ставлення особистості до соціального, природного довкілля та самої себе.

 

Мета:

 • Згуртувати педагогічний колектив навколо однієї ідеї  -

виховання справжнього патріота своєї батьківщини.

 • Підвищувати  мотивацію  особистості до пізнання і творчості, створювати  умови для креативного, інтелектуального , духовного  та фізичного розвитку дітей та педагогів закладу.
 • Гармонійно поєднувати   інтереси  учасників виховного процесу:

педагога , який хоче передати свої знання і вміння дітям;

вихованця, котрий прагне до вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності;

 суспільства, зусилля якого спрямовуються на моральний саморозвиток особистості;

держави, зацікавленої в тому, щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі.

 

У своїй діяльності дирекція закладу використовує різні  види контролю: оглядовий, попереджувальний, тематичний, фронтальний, персональний і узагальнюючий.

Адміністрацією ведеться систематичний контроль за підготовкою керівника гуртка до занять і результативністю навчально-виховного процесу. Результати діяльності висвітлюються у виробничих наказах, засіданнях педагогічних рад.

 

Адміністрація та педагоги закладу використовують можливості самоврядування, як практичної школи демократії, соціалізації особистості, для об’єднання гуртківців, їх творчого пошуку, виявлення ініціативи, формування в учнів активної життєвої позиції.

Будинок творчості виступає координатором діяльності органів учнівського самоврядування, які входять до учнівської районної ради старшокласників «Голосок» та учнівської ради клубу «Лідер» загальноосвітніх закладів міста Збаража.

 

 

  З метою забезпечення виконання поставлених завдань у повному обсязі та удосконалення навчально-виховного процесу адміністрація закладу здійснює регулярний контроль діяльності за такими напрямами:

 • готовність закладу до нового навчального року;
 • комплектування гуртків та їх наповнюваність протягом року;
 • стан планування роботи (гуртки, масові заходи);
 • комплектування закладу педагогічними кадрами;
 • підготовка до проведення та реалізація рішень педрад;
 • стан навчально-матеріальної бази;
 • забезпечення нормативності у веденні документації;
 • робота атестаційної комісії;
 • додержання санітарно-гігієнічних норм,ТБ, охорони праці;
 • інформаційно-методичне забезпечення;
 • проведення профілактичних і ремонтних робіт у приміщеннях;
 • впровадження різноманітних форм контролю роботи гуртків.

 


 

Наради при директорові

 

 

МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

 

 

З метою такого моніторингу було проведено анкетування усіх керівників гуртків (20).

 

1. Чи контроль за  Вашою роботою є об’єктивним?                Так   - 100%

2. Чи відчуваєте почуття страху в той час, коли контролює  вас адміністрація?

       Так- 13  кер. гурт.       - 65%                   Ні- 6  кер.гурт- 30%    Частково- 1   кер.гурт-   5%

3. Чи помічає дирекція під час контролю Ваші успіхи і досягнення ?

       Так- 12 кер.гурт – 60%                 Не завжди- 8  кер.гурт. -  40%

4. Чи ділитесь Ви відверто своїми  проблемами і невдачами з керівництвом під час контролю ? Так- 7  кер.гурт. – 35%  Не завжди- 13 кер. гурт. -  65%

5. Чи маєте можливість під час контролю відстоювати власну точку зору, не боячись наслідків? Так- 14  кер. гурт.- 70%        Інколи- 6 кер. гурт– 30%

6. Чи одержуєте ви після контролю розуміння про шляхи досягнення більш якісних результатів?Так- 19  кер.гурт – 95% Не завжди- 1 кер. гурт - 5%

7. Чи відчуваєте ви, що в результаті проведення контролю в адміністрації закладу виростає до  Вас довір’я як до спеціаліста ?

Так   - 14 кер.гурт. – 70%    Не завжди  - 1  . кер.гурт. -   5%

Ні      - 1   кер.гурт.-   5%      Не відповіли-4 кер.гурт.-   20%

8. Чи можете Ви стверджувати, що після проведення контролю працюєте краще?

Так- 10  кер. гурт.– 50%                Не завжди  - 2  кер.гурт. -  10%

Не обов’язково   - 6  кер.гурт. -  30%     Не відповіли - 2 кер.гурт.- 10%

9. Чи рахуєте Ви, що контроль приносить тільки користь ?

Так- 3 кер.гурт.–  15%          Не завжди- 2 кер.гурт. - 10%    Ні- 15кер.гурт. - 75%

10. Чи вважаєте контроль вкрай необхідним?

Так- 2  кер.гурт.- 10%       Ні-18 кер.гурт.- 90%

Висновки:

Контроль з боку дирекції в Збаразькому РК БДЮТ є об’єктивним. Більшість керівників гуртків  відчувають страх в той час, коли їх контролює адміністрація, тому й не завжди діляться з керівництвом своїми проблемами та невдачами. На це потрібно звернути увагу дирекції і, можливо, швидше повідомляти про наміри здійснити контроль. Контроль має позитивні результати, оскільки 95%  керівників гуртків після контролю одержують розуміння про шляхи досягнення більш якісних результатів і 70% відчувають що до них виростає довір’я з боку адміністрації, при цьому 50% після контролю  працюють краще. Але слід врахувати, що 90% керівників гуртків вважають, що контроль не є вкрай необхідним засобом, бо приносить не тільки користь, але й шкоду: стрес для учителя та дискомфорт для учнів; через бажання показати усі методи та інноваційні технології не завжди можна добитися бажаного результату.

 

З метою визначення, які саме керівники гуртків  працюють у закладі  запропоновано анкету «Який я  керівник гуртка?»

 

1. Чи люблять Вас учні ?      Так   -14  кер.гуртка   - 70%        

         Не всі учні - 1  кер.гуртка    - 5%  Не знаю- 5 кер. гуртків         - 25%

2. Чи можете вислухати дитину, не перебиваючи?

         Так   - 17 кер.гуртків  -85% Не завжди  -   3 кер.гуртків  -15%

3. Чи можете ви керувати своїм настроєм?Так – 17 кер.гуртків          -85%

         Ні -  1 кер.гуртка         -  5%          Не завжди  - 2 кер.гуртків    -10%

4. Чи можна  Вас вважати справедливою людиною ?

Так   -16 кер.гуртків   - 80%         Не знаю - 4 кер. гуртків- 20%

5. Чи можете Ви прийняти думку учня як вірну?     Так- 12 кер.гуртків      -60%, Ні -  1 кер.гуртків.      -  5% Не завжди  -  7 кер.гуртків   -35%

6. Чи вітаєте учнів з днем народження?           Так - 17 кер.гурт.        -85%

         Ні -  1 кер.гурт   -  5%          Не завжди - 2 кер.гурт..        -10%

7. Яка, на Вашу думку, головна проблема у вихованні учнів ?

7  кер.гурт. – відсутність взаєморозуміння між учнями (35%)

6 кер.гурт. – недостатнє виховання з боку батьків (30%)

2 кер.гурт. – відмінність дітей через різне матеріальне становище (10%)

2  кер.гурт. – несумісність поглядів батьків та дітей (10%)

1  кер.гурт. -  невміння дітей критично себе оцінити (5%)

1 кер.гурт.– виховання справжньої людини (5%)

1 кер.гурт. – проблема не вказана (5%)

8. Чи маєте Ви почуття гумору?

Так- 19 кер.гурт -95%          Інколи-  1кер.гурт.      -  5%

9. Чи запрошують Вас учні та їх батьки до себе додому?

Так-  4 кер.гурт.-20%  Не всі -  10  кер.гурт. - 50%  Ні-6 кер.гурт. -30%

10. Як ставляться до Вас колеги?  Добре - 14 кер.гурт - 70%

Як хто - 4 кер.гурт. - 20%    Не можу оцінити - 2 кер.гурт.- 10%

11. Чи обговорюєте Ви з учнями дії інших учителів або адміністрації?

Ні- 16 кер.гурт. – 80 % В окремих конфліктних ситуаціях        - 4 кер.гурт. – 20%

Висновки: «Який я  керівник гуртка?»

 

 

 

 

 

73 % - кер.гуртків, впевнені в собі та в тому, що вони роблять, з хорошим досвідом роботи та почуттям гумору, пам’ятають про дні народження вихованців, тому  учні та батьки запрошують їх до себе, та й колеги до них ставляться доброзичливо. Це керівники гуртків, котрі люблять експериментувати, бо не бояться допустити помилок, адже зможуть їх виправити;

15%  - кер.гуртків, які вже досягли певних результатів, мають досвід, дуже критично ставляться до себе і своєї роботи, але ще проходять етап проб позитивних виховних впливів на учня;

6% - кер.гуртків, котрі ще не мають достатнього досвіду та не можуть оцінити свою роботу  керівника гуртка, допускають ще помилки в роботі, тобто перебувають на етапі встановлення, тому на багато запитань відповіли: «Не знаю»;

6% - керівники гуртків з малим досвідом, вони ще не добились успіху і вчаться в досвідчених керівників гуртків, ще не налагодили з учнівським колективом взаємодовірливих відносин.

 

 

Головні проблеми у вихованні учнів

 

 

 

 

 

 

 

МОНІТОРИНГ ОЦІНКИ РОБОТИ  КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ

 

Керівникам гуртків пропонується оцінити свою  роботу, вибравши одну з фраз, яка для них підходить:

 • Працюю із задоволенням, бачу високі результати. (високий рівень самооцінки)
 • Працюю як можу. Думаю, що достатньо (достатній рівень самооцінки)
 • Працюю, бо треба. Не задоволена результатами праці (середній рівень самооцінки)
 • Працюю, бо мушу. Результати байдужі мені (низький рівень самооцінки)

Учням пропонується оцінити, чи подобається вам ваш керівник гуртка . Вони обирають одну серед фраз:

 • Надзвичайно вдало підібраний у нас кер. гуртка  (високий рівень оцінки)
 • Керівник гуртка мені підходить (достатній рівень оцінки)
 • Байдуже, хто керівник  гуртка (середній рівень оцінки)
 • Не задоволений керівником гуртка (низький рівень самооцінки)

Дирекція оцінює  керівників гуртків  за такими критеріями:

 • Найкраща кандидатура для цього гуртка (високий рівень оцінки)
 • Старається, працює, але не все виходить (достатній рівень оцінки)

 

 

Вид оцінки

К-сть учасн.

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

1.

Самооцінка

20

7

35

13

65

0

0

0

0

2.

Учнями

20

15

75

4

20

0

0

0

0

3.

Дирекцією

20

1

5

9

45

1

45

1

5

 • Працює посередньо. Є незначні поступи та невдачі (середній рівень оцінки
 •  Варто поміняти, для гуртка не підходить (низький рівень оцінки)

 

Ситуативний аналіз

Найвищу оцінку керівникам гуртків дають учні, а найнижчу дирекція закладу. Аналізуючи самооцінку керівників гуртків, можна зробити висновок, що певна їх кількість переоцінює свої можливості та результати роботи. Порівнюючи оцінку роботи  керівників гуртків учнями та дирекцією,  можна зробити висновок, що дирекції слід звернути увагу на позитивні результати роботи  керівників гуртків, оскільки оцінка дирекції є заниженою.

 

 

 

 

 

Діагностична карта


 Основні напрямки діяльності керівника гуртка

Добре володію (1)          Потрібна допомога  (2)         Хочу ознайомитися (3)        

 1Реалізація завдань та основні напрямки національного виховання відповідно до нормативних документів
2 Володіння методами і формами педагогічної діагностики
3 Методика проведення виховного заходу
4 Методика вивчення рівня вихованості школярів
5 Методика проведення годин спілкування
6 Формування громадянськості та патріотизму
7 Робота з дітьми девіантної поведінки
8 Форми роботи з батьками
9Методика організації та проведення виховних заходів
10 Забезпечення співпраці з іншими учасниками навчально – виховного процесу
11 Потреба у самоосвіті
13 Аналіз та діагностика професійної діяльності
14 Ведення документації

Висновки. 74 %  опитаних керівників гуртків добре володіють основними напрямками  діяльності

Анкета педагогічних працівників ПНЗ

Оцініть, будь ласка, міру власного задоволення від роботи в позашкільному  закладі.

 

Задоволення від роботи в позашкільному закладі

Бали

1 .Загальне задоволення від роботи в позашкільному  закладі.

1

2

3

4

5

2. Взаємостосунками з колегами.

1

2

3

4

5

3. Готовність колег надати допомогу в роботі.

1

2

3

4

5

4. Культурний спільний відпочинок.

1

2

3

4

5

5. Доброзичлива та об'єктивна оцінка Вашої роботи.

1

2

3

4

5

6 .Організованість та порядок у позашкільному закладі.

1

2

3

4

5

7. Творча атмосфера в позашкільному закладі.

1

2

3

4

5

8. Ваші стосунки з дирекцією.

1

2

3

4

5

9. Ставлення батьків до навчання і виховання гуртківців.

1

2

3

4

5

10. Ставлення  гуртківців  до навчання в  позашкільному закладі.

1

2

3

4

5

11. Дисциплінованість   гуртківців.

1

2

3

4

5

12. Відсутність формалізму та «показухи» в роботі.

1

2

3

4

5

 

Висновки:

 

Задоволення від роботи в позашкільному закладі

Результати опитування

1 .Загальне задоволення від роботи в позашкільному  закладі.

74%

2. Взаємостосунками з колегами.

75%

3. Готовність колег надати допомогу в роботі.

89%

4. Культурний спільний відпочинок.

56%

5. Доброзичлива та об'єктивна оцінка Вашої роботи.

73%

6 .Організованість та порядок у позашкільному закладі.

78%

7. Творча атмосфера в позашкільному закладі.

78%

8. Ваші стосунки з дирекцією.

98%

9. Ставлення батьків до навчання і виховання гуртківців.

74%

10. Ставлення  гуртківців  до навчання в  позашкільному закладі.

80%

11. Дисциплінованість   гуртківців.

76%

12. Відсутність формалізму та «показухи» в роботі.

73%