Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 

Гурток "Ерудит" кер. Гортинська Н.І.

 

Гурток «Клуб юних миротворців  »

 

 

 
 
Керівник: Верещагіна Інна Олегівна
 

Гурток працює в приміщенні БДЮТ

 

Мета гуртка:

 

  Виховання молодої людини – патріота України, готового виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві також метою програми є формування компетентностей особистості у процесі вивчення мов засобами дослідницької діяльності. Досягнення цієї мети передбачає формування в учнів таких компетентностей: пізнавальної, практичної,  творчої, соціальної


 

Зміни суспільного життя позначаються на умовах життєдіяльності і дорослих
і дітей , вони негативно впливають на систему ціннісних орієнтацій, світогляд і життєві пріоритети.Це виклик нового тисячоліття і в ньому треба вміти вижити.Забруднення навколишнього середовища, міграція, конфлікти, торгівлянаркотиками, хвороби і безробіття — все це глобальні питання. Привихованні дітей у дусі миротворчості мета полягає в тому, щоб показати,яким чином ув'язуються особисті, національні і глобальні інтереси. Ми живемо в одному світі, ми дихаємо одним повітрям, користуємося тією ж водою, залежимо від одних і тих же ресурсів і переживаємо однакові почуття. Тому ці питання, насправді, надзвичайно актуальні для підготовки молодих людей до життя у все більш взаємозалежному світі. Сьогодні йде пошук нових форм і методів роботи з виховання  дітей та молоді в принципово нових соціально-економічних умовах. При цьому велике значення для будівництва в країні нового суспільства набуває питанняорганізації виховання  підростаючого покоління у дусі  миротворчості.