Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 

Правила прийому

    Прийом до Будинку здійснюється протягом навчального року (залежно від комплектування гуртків та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляє Будинок.

   Для зарахування учнів до туристських, хореографічних об’єднань потрібна довідка медичного закладу про те, що в них немає протипоказань для занять у зазначених об’єднаннях.

     До Будинку  зараховуються вихованці віком від 5 до18 років.

   Навчально-виховний процес у Будинку здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їхнього віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, клубна робота, лекції, індивідуальне зайняття, концерт, змагань, навчально-тренувальні зайняття, похід, репетиція, екскурсія, експедиція, виставка.

 

 

зразок заяви

 

                                                                       Директору  Збаразького районного

                                                                        комунального Будинку  дитячої

                                                                        та юнацької творчості    Стельмащук О.Я.

                                                                        _________________________

 

                                                   ЗАЯВА

 

Прошу зарахувати мою дитину______________________________________

у  гурток __________________________________________________________

Прізвище ,ім’я по батькові батька_____________________________________

Місце роботи______________________________________________________

Прізвище ,ім’я по батькові матері_____________________________________

Місце роботи______________________________________________________

Домашня адреса___________________________________________________

Контактний телефон_______________

 

Дата___________                                        Підпис______________