Збаразький районний комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 Робота з батьками

Дирекцією закладу розроблено і затверджено Положення про батьківський комітет та батьківські збори.

 

Відповідно до яких, батьківські збори проводяться з метою:

1.1. Повідомлення інформації, необхідної для роботи з дітьми.

1.2. Інформування, інструктаж батьків про зміни або введення нових організаційних моментів у режим функціонування закладу.

1.3. Знайомство батьків із аналітичними матеріалами.

1.4. Консультування батьків із питань навчання та виховання учнів.

1.5. Обговорення надзвичайних випадків, складних або конфліктних ситуацій.

1.6. Прийняття рішень, які вимагають обліку думок батьків із різноманітних питань позашкільного життя.

1.7. Творчий звіт дитячого і педагогічного колективів перед батьками.

 

У нашому закладі існує тісна співпраця між адміністрацією закладу та батьками  вихованців.

 

Розроблено свої правила тісної взаємодії:

  • Батьківські збори – на просто форма зв’язку сім’ї і школи,позашкільного закладу - це місце одержання важливої педагогічної інформації, трибуна пропаганди кращого досвіду роботи та стосунків із дітьми.
  • Батьки на зборах повинні відчути повагу до себе, бути впевненими в тому, що безтактних розмов не буде.
  •  У позашкільному закладі  та в  сім’ї одні проблеми та турботи – це проблема дітей і турбота про дітей. Завдання зустрічі батьків і вчителів – шукати шляхи їхнього розв’язання.
  • Нічого, крім розчарування, не викликають у батьків збори, де їм доповідають, які в них погані діти, і не радять, як їм допомогти.
  •  Результативними є ті збори, де виникає розуміння, коли на запитання даються відповіді, ведеться дискусія.

 Види батьківських зборів:

- загальні (гурткові) збори проводяться 4 рази на рік;

- диференційовані (спеціально запрошується група батьків);

- збори, періодичність яких визначається керівником гуртка.

 

 Форми проведення зборів:

директивні, консультативні, дискусійні, семінари, клубні, творчі зустрічі та звіти.

В процесі роботи керівники гуртків та дирекція закладу часто залучають  батьків до участі у масових заходах, концертах ,екскурсіях, майстер-класах, а також з метою покращення матеріально-технічної бази гуртків.

 

Дорогі батьки!  Допоможіть дітям у вільний час...