Збаразький районний комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 







Форми та методи

 

               Форми  та методи організації краєзнавчих спостережень

 

 

               У  навчально-виховному  процесі нашого закладу широко застосовуються усі засоби  краєзнавчої, пошуково-дослідницької діяльності, бо саме знання історії свого краю дає можливість кожному громадянину формувати у свідомості цілісне сприйняття своєї батьківщини, а знання народних традицій і наслідування норм народної моралі, переданої від покоління до покоління, стверджують унікальність кожної особистості, розкріпачують людину, допомагають їй самореалізуватись, самовиразитись.

 

              Молода людина, яка крізь свою душу пропустила духовні цінності свого народу, у своєму дорослому житті ніколи не стане аморальною та інфантильною.

 

             Попри те, що участь гуртківців БДЮТ у пошуково-дослідницькій роботі, зокрема, у експедиційних походах, сприяє зміцненню фізичного здоров’я , вона ще й забезпечує  оптимальні умови для того, щоб діти, об’єднані спільними інтересами мали можливість збагатити свій соціальний досвід, який знадобиться у подальшому житті, а інтерес учнів до вивчення історичного минуло педагогу успішно впроваджувати у навчально-виховний процес систему патріотичного виховання, сприяти формуванню у підростаючого покоління національної свідомості, виховувати у дітей любов до культурної спадщини народу.

 

 

Оволодіваючи, наприклад, мистецтвом чи ремеслом, учні опановують творчий досвід батьків чи дідів. Згодом учні самі стають народними умільцями, майстрами. Здобуті в такий спосіб уміння переносяться і на інші сфери життя (професію, улюблені заняття тощо). Тому учні стають допитливими, ініціативними, винахідливими працівниками, громадянами.

 Засвоєння народних творчих традицій сприяє формуванню в учнів умінь, навичок реалізувати свої задуми створювати власні проекти, конструкції. Так формується творчий потенціал особистості.

             Спілкуючись із інформаторами, а це переважно люди похилого віку, учасникам дослідження необхідно поводитись тактовно, бути ввічливими, доброзичливими і щирими. Якщо ж не дотримуватись цих правил, можливостей для отримання великої кількості цікавої і очікуваної інформації від співрозмовника дуже мало. У процесі такого спілкування виховуємо у дітей комунікативну культуру, вчимо гуртківців з повагою ставитись до людей старшого покоління, проявляти співчуття та бажання допомогти у вирішенні, хоча б найменших, життєвих проблем.

 

             Здійснивши дослідження у певній галузі краєзнавства, члени експедиційного загону разом із його керівником вносять і обговорюють пропозиції щодо використання результатів своїх пошуків у проведенні гурткової роботи, виховних заходів, організації дозвілля, розповсюдження цікавих маловідомих матеріалів для широкого кола аудиторії, пропаганди народного мистецтва серед учнівської молоді, шукають нові форми роботи, впровадження яких дасть змогу якнайкраще сприяти формуванню національної свідомості у підростаючого покоління, виховувати почуття гордості за здобутки своїх славних земляків.

 

             Досить ефективним є використання нашими педагогами знайдених і досліджених зразків дитячого фольклору своєї місцевості, що, окрім досягнення навчальних цілей, формує у малих дітей поняття національної приналежності, виховує любов до народних традицій, народної творчості.

 

             Участь у виховних заходах, присвячених вшануванню пам’яті відомих наших земляків: родини лікарів Білинських, життєвий і творчий шлях О.Лятуринської, А.П.Малевича, М.В.Грозовського та інш. на прикладах нелегких життєвих шляхів цих людей, їх патріотизму і любові до рідної землі вчить наших вихованців бути гідними продовжувачами справ своїх національних героїв, які своєю мистецькою, творчою, громадською, благодійною науковою діяльністю прославили наш народ і нашу культуру у світі, або поклали своє життя на вівтар боротьби за наше краще майбутнє. Саме на прикладах неповторних особистостей можна вчитися жертовності, самовідданості заради інших.

 

             Різноманітні творчі конкурси із застосуванням матеріалів досліджень, які часто проводяться серед гуртківців БДЮТ та учнів ЗОШ району сприяють формуванню всебічно-розвиненої творчої особистості, бо саме творча діяльність здатна народжувати якісно нові духовні цінності суспільного значення, тому розвиток творчого потенціалу є важливою умовою культурного процесу суспільства і виховання людини.

 

             Бажання зберегти для нащадків і передати знання про народні звичаї, традиції і побут, отримані у ході дослідницької роботи, спонукало учасників пошуків до створення у кабінеті краєзнавства куточка етнографії, де зібрані старовинні предмети побуту, народного одягу та знаряддя праці жителів нашого району.

 

             Запобігти виникненню духовної порожнечі у душах підростаючого покоління, вчити творити на радість людям, возвеличуючи духовні чесноти і моральну чистоту допомагає педагогам нашого закладу використання у ході навчально-виховного процесу зразків народного мистецтва. Відновлення членами фольклорного, етнографічного, народознавчого, хореографічного гуртків притаманних для свого регіону народних обрядів, без яких не обходиться відзначення Різдва Христового, Воскресіння, Івана Купала, жнив та родинних свят дає змогу їх кожному учаснику усвідомити позитивне значення духовного начала у  процесі формування гармонійної особистості дитини, виявити переваги духовності, індивідуальності кожної людини над бездуховністю, вихованням, “юрби”, “натовпу”, що не знає, чим вона є насправді, а також, пробуджувати в учнів бажання берегти і примножувати свою духовну національну культуру.

 

 Яскравими проявами формування творчої особистості є туристсько-краєзнавчі фестивалі, змагання, походи, експедиції, які дозволяють реалізувати інтереси кожного вихованця, дають можливість їхньому самовираженню.

 Туристсько-оздоровчі табори навчають вихованців бережливого ставлення до власного здоров’я, природи, дають можливість виявляти творчі задатки та талант дитини.

Творча особистість дитини залежить від сімейного виховання, участі в житті закладу і в туристсько- краєзнавчих заходах