Збаразький районний комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 


Гурток «Фольклор та етнографія народу України»

 

 

Гурток «Фольклор та етнографія народу України»

 

 

 
 
Керівник: Гнатюк Валентина Володимирівна  

 

Мета гуртка 

Фольклор та етнографія народу України

  : ознайомити дітей з господарсько-культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями і на цій основі формувати в них етнічну самосвідомість, кращі якості національного характеру, прагнення до відродження національної культури.

 


 

Фольклористика як наука виникла на основі збирання та вивчення усної словесності. Спираючись на здобуті матеріали і спостереження перші збирачі фольклору готували ґрунт для поглибленого дослідження духовної спадщини народу, для розробки теорії та історії науки.

Коло питань, які вивчає фольклористика, широке: це дослідження основних закономірностей розвитку фольклору, його суспільної, ідейної та естетично-виховної функції в різні періоди історичного розвитку народу; вивчення його національних особливостей, місця в міжнародному науковому процесі; висвітлення фольклорно-літературних взаємозв'язків, місця та ролі народної творчості в розвитку культури.

Збирання усної словесності — школа навчання і виховання мо­лодого покоління. Через неї молодь контактує з народом, здобуває навички збирацької праці та осмислює роль народної творчості, що сприяє пробудженню інтересу до історії, культури, формує естетичні смаки. Нині все більше відчувається потреба пізнати корені свого минулого, зберегти свою самобутність, яка найяскравіше відображена у пам'яті народу.

Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі проведення учнями наукових досліджень у галузі української фольклористики.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

— пізнавальної: засвоєння початкових знань у галузі української фольклористики, збирацько-видавничої діяльності; ознайомлення з усною словесністю, традиційною культурою регіонів України, з музичним фольклором, календарною обрядовістю, декоративно-прикладним мистецтвом, народним календарем; пізнання специфі­ки науково-дослідницької діяльності;

— практичної: формування музичної грамотності, вмінь під час роботи з різноманітним фольклорним матеріалом, записами та розшифровкою фольклорного матеріалу, засвоєння етики спілкування в процесі записування та збирання фольклорного матеріалу, вміле застосування отриманих знань на практиці; здобуття навичок роботи щодо організації народознавчих музеїв, гуртків, виставок, підготовки і проведення тематичних свят та обрядів; формування вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності;

— творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток етнографічних, музичних здібностей, логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу; формування стійкого інтересу до народознавчої спадщини України, задоволення потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

— соціальної: виховання поваги до народних духовних цінностей, дбайливого ставлення до національної минувшини; формування ціннісних орієнтацій, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, стійкість, наполегливість, працелюбність та ін.), доброзичливості й товариськості, уміння працювати в колективі.

 

 

   Народознавче  свято "Ой Андрію, даруй мені надію"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято рідної мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорно-етнографічне свято "Стояла тополя край чистого поля"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихованці гуртка - учасники передріздвяної благодійної ярмарки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Христос родився! Славим його нині!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангелики-обереги для солдатів

 

 

 

 

 

Участь у традиційному районному фестивалі вертепних дійств і колядників , що проходив 14 січня у Збаражі на майдані І.Франка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відвідування районної бібліотеки з метою ознайомлення із фотолітописом у трьох книгах "Майдан. Революція гідності".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заняття гуртка. Готуємо вітальні листівки для воїнів АТО.